DJ Producties

Den Helder

Den Helder met zijn mooie strand.

Verliefde paartjes lopen hand in hand.

De ruisende golven van de zee.

Ik ga hier nooit meer weg, 0 nee.

De Noordzee met zijn eb,en vloed.

De stoere Redders met hun moed.

De mensen die erg vriendelijk zijn.

Vakantiegangers groot en klein.

Marineschepen varen af en aan.

En de vissers niet te vergeten.

De mensen hebben een goed bestaan.

De Noordzee is hun eten.

En vraag U mij om weg te gaan,

Dan blijf ik vol verbazing staan.

Ik kan niet leven zonder de Zee.

Dus zeg ik volmondig NEE.

Sanny van Ooyen

De wereld van florkanno

Ergens hier in de wereld zit een wereld verborgen

Een wereld die je niet zomaar vindt.

Maar toch een wereld die vlak bij je is.

Een wereld die je kan zien met zelf vertrouwen.

Een wereld met een liefdes aard

Een wereld die er moet zijn voor vrede op de aarde

Zonder die wereld ben je nergens

Die wereld betekend leven, gevoel en vrede.

Die wereld heb ik gevonden

De wereld heb ik gezien

Die wereld zit in mij

Die wereld zit in jou

 

De wereld van florkanno

Dit is mijn beschrijving van een wereld in je hart

Maar wat zal er gebeuren als die wereld naar buiten zou komen

Dan zal de wereld vol vrede zijn vol harmonie

Dat zal toch geweldig zijn vrede en liefde

Het zijn je dromen die dan naar buiten komen

Dromen die dan bestaan

Nee de wereld die ik nu beschrijf is waar

Is de hemel

En iedereen draagt het bij zich

Je kan het bezoeken

 

Evelien

De auteur is een meisje van 11 jaar.

 

 WOORDGRAPJES

 

Ze heeft dikke billen, maar ze zit er niet mee.

 

Van mensen die nooit wat geven, daar krijg ik wat van.

 

De gynaecoloog gaf aan zijn hoogzwangere patiënte volledige persvrijheid.

 

Een man maakt je eerst het hof en leidt je dan om de tuin.

 

Toen ik de prijs van de sla zag, kreeg ik een krop in de keel.

De cursus lassen voor beginners is afgelast.

 

Bij de slankheidclub zijn 3 nieuwe leden aangekomen.
Maar er zijn er ook 3 afgevallen.

 

 Een paar maanden na de amputatie van zijn been, steekt deze man reeds op eigen houtje de straat over.

 

De situatie van de dakloze analfabeten is niet om over naar huis te schrijven.

 

Een van de twee drielingen vierde op de vijfde van de zesde maand zijn zevende verjaardag.

 

Als je niet buiten roken kunt, ga dan maar buiten roken.

 

Hij wacht op een levertransplantatie, maar de levertijd is wel 8 maanden.

 

Edelachtbare, als u wilt dat ik rechtsta, zal ik mij daarbij neerleggen.

 

Tip voor vakantiegangers: Span je niet in.

 

Wat doen weekdieren in het weekend?

 

Bestaan er wegwerpboemerangs?


Het grote aantal werkongevallen in de houtzagerij wordt veel te gemakkelijk door de vingers gezien.

 

Bij de geboorte van hun eerste kind worden man en vrouw op slag ouder.

 

Roken: het blijft een teer onderwerp.

 

Beroepskeuzeadvies: Word bokser, meer kans op slagen.

 

De cursus Rietdekken is afgelast: Riet is ziek!

 

*** 

leesbril

Lasbril

antiloop

Middel tegen diarree.

katheter.

Zeer warme kat.

theoloog.

Theo sprak de waarheid niet.

Achteraf

-8

eileider

autoritaire kip

panama

pa na ma (pa loopt achter ma)

Techniek kan men eenvoudig repareren,

Mensen niet...

Jan Blockeel

 

Wij zitten graag dicht bij elkaar, hoe dichter hoe liever,

Want wij zijn een volk van dichters.

 

 

Een droom

In een droom.

Loopt een jongen een winkel binnen,

achter de toonbank staat een engel.

De jongen vraagt:

"Wat verkopen jullie hier?"

"Alles watje maar hebben wilt."

Zegt de engel.

"Echt waar? Dan wil ik graag"vrede op aarde.

Opheffing van alle onderdrukking en onrecht.

Geen honger meer,

een huis voor alle vluchtelingen."

"Wacht even"

Valt de engel hem in de rede.

"Je begrijpt me verkeerd,

we verkopen hier geen vruchten,

Enkel zaden..."

 

Een recept voor vriendschap

 

Neem een kopje met begrip.

Voeg hier aan toe een glimlach,

Een warm hart en een paar tranen.

Die horen ook in het beslag.

Roer hier doorheen wat gelukkige uren,

die je samen beleefd.

Voeg hier aan toe een beetje trouw,

wat een heel bijzonder smaakje geeft.

Roer dit alles met oneindig geduld,

en voeg er tenslotte nog wat geluk aan toe.

Dien dit dan op met een warm hart.

Van deze oneindige vrienschap word je nooit moe..

Recht van spreken...?!

Natuurlijk ? iedereen mag zijn of haar 'zegje' doen. Daar zijn we het vast allemaal over eens. Per slot van rekening heeft ieder mens zijn eigen verhaal. Een verhaal dat hoe dan ook de moeite waard is. Dat mag 

verteld worden. Aan medemensen. Aan hulpverleners. Aan God. Maar wat heeft 'recht van spreken' voor zin als er niet geluisterd wordt? De woorden staan op zichzelf en de mens wordt niet gezien. Luisteren is dus eigenlijk losmakelijk verbonden met spreken.

Een kunst op zich, dat luisteren. Luisteren zonder vooroordeel bij voorbeeld...

Luisteren zonder direct antwoorden klaar te (willen) hebben...

Luisteren zonder ondertussen te denken.. ' 'ik moet nog zoveel andere dingen doen'...

We weten het wel: voor echt luisteren komt heel wat meer kijken dan alleen je oren open zetten!

Als ik goed luister hoor ik dat de ander mij iets te zeggen heeft. Ook iemand die een leven achter zich heeft  van bajes in ? bajes uit. Iemand die veel gelogen heeft, veel gestolen heeft, misbruik gemaakt heeft van 

mensen. Hij heeft mij wat te zeggen. Hij heeft niet minder recht van spreken. Ik kan van hem leren. Van zijn leven, van zijn denken, van zijn karakter, zijn ervaringen, zijn kijk op het leven... De vraag is alleen of ik daar voor open sta. Of ik besef dat hij wat toe te voegen heeft aan mijn leven. Gewoonweg omdat Hij in Gods ogen net zo'n mens is als ik.

We kunnen van elkaar leren. Over en weer ? of we nu spreken of luisteren! 

Anneke Hendriksen-Budding

 

Mensen dromen

van een wereld

zonder armoe

en zonder pijn

Maar ze leven

in een wereld

vol van angsten

en vol van vennijn

Mensen vechten

voor de vrede

voor de liefde

en voor geluk

Maken oorlog

Zonder rede

en hun dromen

gaan steeds weer stuk

Mensen hebben idealen

maar ze falen

in hun verstand

Bouwen bunkers

of kathedralen

in naam van God

of 't vaderland

Mensen dènken

dat ze groot

en de macht hebben

over al wat leeft

Maar als 'Gods Liefde'

niet zo sterk was

waren we er al lang

niet meer geweest.

 

Greetje

DESIDERATA

Kies kalm je weg te midden van de haast en het lawaai van deze tijd en bedenk dat er vrede gevonden wordt in de stilte.

Tracht voor zover mogeiijk met behoud van je eigen karakter met al je mede mensen op goede voet te leven.

Spreek je eigen waarheid, rustig en duidelijk, maar luister naar anderen, zelfs naar hen die dom en onwetend zijn, want ook zij hebben hun verhaal te vertellen.

Vermijd agressieve en luidruchtige mensen, zij zijn een kwelling des geestes.

Als je jezelf te veel met anderen vergelijkt 
zou je ijdel kunnen worden, of verbitterd, want er zullen altijd mensen zijn die onder of boven je staan.

Verheug je over wat je tot dusver bereikt hebt, zowel over wat je vandaag bent als over je toekomst.

Blijf geïnteresseerd in je eigen werk hoe eenvoudig ook, het is altijd een wezenlijk bezit in de veranderende fortuin van deze tijd.

Betracht voorzichtigheid in zaken, want de wereld is vol bedrog. Maar laat dit je niet blind maken voor de deugd die alom is.

Vele mensen streven naar hoge idealen, en overal is het leven vol heldhaftigheid.

Wees jezelf. Veins geen genegenheid die je niet werkelijk koestert, maar wees ook niet cynisch over de liefde want 

ondanks alle dorheid en ontgoocheling om je heen is de liefde eeuwigdurend als het gras.

Wees blij met de wijsheid der klimmende jaren en doe met gratie afstand
van de voorrechten van de jeugd.

Koester de kracht des geestes om jezelf te beschermen in tijden van plotselinge tegenslag.
Maar kwel jezelf niet met
inbeeldingen. Vele angsten worden geboren uit vermoeidheid of eenzaamheid.
Afgezien van een gezonde 
zelfdiscipline, behandel jezelf met zachtheid.

Je bent een kind van het heelal, zo goed als de bomen en de sterren, je bent tot dit leven gerechtiqd.
En of het nu
duidelijk is of niet, het heelal openbaart zich zoals het bedoeld was te zijn.

Leef daarom in vrede met God, welke voorstelling je ook van hem hebt.
En wat je werk van je aspiraties in deze 
luidruchtige wereld ook mogen zijn, bewaar de vrede met je eigen ziel.

Ondanks alle komedie, al het gezwoeg, en ondanks alle verwelkte en vergane dromen is het toch nog steeds een mooie wereld.

Wees voorzichtig. Doe je best om gelukkig te zijn.

Baltimore, vertaling Willem Brandt.

document uit 1692 van onbekende auteur, aangetroffen in St.Paul's Cathedral

 

 

 

Het dode kind

 

Tussen twee regels in ligt het bestaan.

De eerste doet verslag van het verschijnen,

de tweede maakt gewag van het verdwijnen.

Meer is het niet: een komen en een gaan.

Zo lijkt het leven niet meer dan een waan.

De jonge ogen zien wat vage lijnen,

dan breekt het licht en zal de blik verkwijnen.

Wat eens bewogen heeft,is heengegaan.

Ik sta , gelijk voorheen, met lege handen. 

Achter mijn ogen voel ik tranen branden,

als ik het kistje naar de groeve draag.

Er staan twee mannen bij de kuil te wachten.

Zij zeggen niets, maar wie kent hun gedachten?

Het graf gaat dicht.Dat was het dan, vandaag.

©C.W.